Ἵπποτα

Ἵπποτα
Ἱππότης
masc voc sg
Ἱππότης
masc nom sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Ἱππότα — Ἱππότᾱ , Ἱππότης masc nom/voc/acc dual Ἱππότᾱ , Ἱππότης masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ιππότα — ἱππότα, ὁ (Α) [ίππος] επικ. τ. τού ιππότης* (Ι) …   Dictionary of Greek

  • ἱππότα — ἱππότης driver masc nom sg (epic) ἱππότᾱ , ἱππότης driver masc nom/voc/acc dual ἱππότης driver masc voc sg ἱππότᾱ , ἱππότης driver masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἱππότας — Ἱππότᾱς , Ἱππότης masc acc pl Ἱππότᾱς , Ἱππότης masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱππότας — ἱππότᾱς , ἱππότης driver masc nom sg (epic doric aeolic) ἱππότᾱς , ἱππότης driver masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἱππόται — Ἱππότᾱͅ , Ἱππότης masc dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Homeric Greek — is the form of Ancient Greek that was used by Homer in the Iliad and Odyssey. It is an archaic version of Ionic Greek, with admixtures from certain other dialects, such as Aeolic Greek. It later served as the basis of Epic Greek, the language of… …   Wikipedia

  • Dialecte homérique — Langue homérique Histoire de la langue grecque (voir aussi : alphabet grec) Proto grec (vers 2000 av. J. C.) Mycénien (vers 1600–1100 av. J. C.) Grec ancien (vers 800–300 av. J. C.) Dialectes : éolien, arcado cypriote, Ionien attique …   Wikipédia en Français

  • Langue Homérique — Histoire de la langue grecque (voir aussi : alphabet grec) Proto grec (vers 2000 av. J. C.) Mycénien (vers 1600–1100 av. J. C.) Grec ancien (vers 800–300 av. J. C.) Dialectes : éolien, arcado cypriote, Ionien attique …   Wikipédia en Français

  • Langue homerique — Langue homérique Histoire de la langue grecque (voir aussi : alphabet grec) Proto grec (vers 2000 av. J. C.) Mycénien (vers 1600–1100 av. J. C.) Grec ancien (vers 800–300 av. J. C.) Dialectes : éolien, arcado cypriote, Ionien attique …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”